Lazy Sunday

IMG_6428

En gråværsdag på en søndag morgen = en rolig morgen med boller, kaffe og magasinet Dancing Times. I den nyeste utgaven er det blant annet ett portrettintervju med Brenda Lee fra dansekompaniet Rambert, en artikkel om hvordan scenekunstbransjen vil bli påvirket av at England trekker seg ut av EU, og en oversikt over forestillinger i inn- og utlandet.

IMG_6430

A rainy day on a Sunday morning = a quiet morning with buns, coffee and the magazine Dancing Times. The latest edition includes a portrait interview of Brenda Lee from the Rambert dance company, an article on how the Brexit will affect the art of dance, and an overview over performances in both Britain and Europe.

IMG_6429

Rainy days 

A rainy day is ment for an evening with a warm cup of tea, eating chocolate and reading the newest edition of Pointe Magazine. My favorite topics from the magazine was how to build your brand, the workout exercises and reading about dancers who has taken the lead no matter where in the rank you are.

IMG_6213.jpg

Regnværsdager er til for å nyte en kveld med en varm kopp te, spise sjokolade og lese det nyeste utgaven av magasinet Pointe. Mine favoritt temaer var  å lese om hvordan man kan bygge sine egen merkevare, treningsøvelser og dansere som tar ledelsen uansett hvor i hierarkiet man er.

Looking back, or looking forward?

 

How often do you look back on your life? Me, not often. But when I do, I must say I am proud of my choices and the path I have chosen to walk. Even the mistakes I have made, has been an influence of who I am today. So what does the future hold? Well, every day I work hard to make a journey I will be proud of. I work hard to achieve my goals, and still try to manage a healty balance in my life.

“I think that what made me want to do this with No7 is the possibility and the opportunity to share with every woman, particularly of my age, the enthusiasm for life, and for the present moment, and for being who we are, no matter what we do.” Alessandra Ferri about her partnership with No7.

I came across this video on facebook, and it made me reflect on the past and my future. It is truly inspiring to se a ballerina at the age 52 return to The Royal Ballet, and it’s touching to see her self dance with a hologram of her self at the age of 19. The video is choreographed by one of my favorite choreographers Wayne McGregor.

IMG_1305.jpg


Hvor ofte ser du tilbake på livet ditt? Sjeldent. Men når jeg ser tilbake på livet, så vil jeg si jeg er stolt av valgene mine og veien jeg har valgt å gå. Selv feilene jeg har gjort, har vært med på å forme meg som person. Så, hva vil fremtiden bringe? Vel, hver dag jobber jeg for å forme en fremtid som jeg vil være stolt av. Jeg jobber hardt for å oppnå mine mål, samtidig som jeg prøver å holde en god balanse i livet.

«Jeg tror det som fikk meg til å gå denne muligheten med No7, er muligheten og anledningen til å dele med en hver kvinne, spesielt på min alder, en entusiasme for livet, for nåtidens øyeblikket, for å vise at vi kan være den vi er, uansett hva vi gjør.» Alessandra Ferri om hennes samarbeid med No7.

Når jeg så videoen på facebook, gjorde det et intrykk på meg. Det fikk meg til å tenke på min fortid og fremtid. Det er virkelig inspirerende å se en ballettdanser i en alder av 52 gjøre comeback i The Royal Ballet. Det er også rørende å se henne danse med et hologram fra da hun var 19 år gammel. Videoen er koreografert av en av mine favoritt koreografer Wayne McGregor.